Mee(r) doen regelingen

Participatiefonds

Voor mensen met een laag inkomen is het lastiger om mee te kunnen blijven doen omdat het vaak geld kost. Bijvoorbeeld een lidmaatschap van een sportvereniging of van een muziekvereniging of als u een museum wilt bezoeken. Daarom vergoeden de BMWE-gemeenten een gedeelte van de kosten hiervoor. 
Voor de volgende kosten kan een beroep worden gedaan op het Participatiefonds.

 • lidmaatschap en lessen sportvereniging of sportschool,
 • muziekvereniging of muziekschool
 • zwemles,
 • lidmaatschap bibliotheek,
 • handwerkclub,
 • peuterspeelzaal,
 • scouting,
 • toegang musea,
 • schoolreisjes,
 • onderwijsbijdrage.

Hoogte vergoeding € 200,- per persoon per jaar. In het formulierenloket vindt u het formulier waarmee u de aanvraag kunt doen.

Startpakket voortgezet onderwijs

Gaat uw zoon of dochter voor het eerst naar het voortgezet onderwijs? Dan bent u vast veel geld kwijt aan bijvoorbeeld een laptop, tablet, schooltas, een andere fiets of een bureau. We noemen dat ook wel indirecte schoolkosten.
Vergoeding eerste kind € 750,- en elk kind daarna € 500,- (op declaratiebasis).
In het formulierenloket vindt u het formulier waarmee u de aanvraag kunt doen.

Kinderfeestje

Wilt u de verjaardag van uw kind niet ongemerkt voorbij laten gaan en een verjaardagsfeestje geven of iets anders leuks doen met uw zoon of dochter dan ondersteunen we u met een extra bedrag.Extra bedrag € 50,- per kind onder de 18 jaar.
In het formulierenloket vindt u het formulier waarmee u de aanvraag kunt doen.

Individuele bijzondere bijstand

Daarnaast blijft de individuele bijzondere bijstand bestaan. Dat is een vergoeding van de gemeente voor noodzakelijke kosten die uitkeringsgerechtigden – gelet op bijzondere omstandigheden – niet zelf kunnen betalen.
 In het formulierenloket vindt u het formulier waarmee u de aanvraag kunt doen.

Belangrijke regelingen van andere organisaties

Er is een aantal organisaties binnen de BMWE-gemeenten die u ook kunnen helpen als u met minder rond moet komen. De BMWE-gemeenten vinden het belangrijk dat u op de hoogte bent van deze regelingen en indien mogelijk er gebruik van maakt. Omdat er minder geld beschikbaar is, is samenwerking met organisaties die ook hulp bieden of onze regelingen aanvullen, zeer welkom.

Humanitas Thuisadministratie

Steeds meer mensen hebben moeite met het op orde brengen en houden van hun administratie. Ook goed omgaan met geld, het voorkomen en oplossen van schulden en het invullen van formulieren wordt voor velen steeds lastiger. Vrijwilligers van Humanitas ondersteunen u tijdelijk totdat u uw eigen administratie weer kan doen. Aan deze ondersteuning zijn geen kosten verbonden.
Wilt u weten of u in aanmerking komt voor ondersteuning van Humanitas Thuisadministratie of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Humanitas, afdeling ’t Hoogeland voor gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond. Ga naar www.humanitas.nl en klik op de knop ‘Hulp nodig´.

Stichting Leergeld

Steeds meer kinderen kunnen om financiële redenen niet meedoen aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn. Stichting Leergeld wil deze kinderen mee laten doen! De Stichting ondersteunt kinderen die niet voor hulp van de BMWE-gemeenten of andere organisaties in aanmerking komen.
Wilt u weten of u in aanmerking komt voor ondersteuning van Stichting Leergeld of wilt u meer informatie?
Ga dan naar www.leergeld.nl en klik op de knop ‘Hulp voor uw kind?’.

Jeugdsportfonds

Jeugdsportfonds Groningen heeft afspraken gemaakt met de BMWE-gemeenten over hun activiteiten in deze gemeenten. Jeugdsportfonds geeft sportkansen aan kinderen vanaf 4 tot 18 jaar waar niet genoeg geld is om lid te worden van een sportvereniging. Jeugdsportfonds Groningen stelt hiervoor jaarlijks maximaal € 225,00 per kind beschikbaar. Om voor deze regeling in aanmerking dient u zich te wenden tot Stichting Leergeld Hoogeland.

SUN

SUN Groningen verleent financiële hulp aan mensen die in dringende financiële nood verkeren. Ook SUN helpt alleen als er geen of onvoldoende gebruik gemaakt kan worden van de regelingen van de BMWE-gemeenten.
U kunt de hulp van SUN niet rechtstreeks aanvragen. Uw hulpverlener kan een aanvraag voor financiële hulp voor u indienen. Ga naar www.sungroningen.nl voor meer informatie.

Voedselbank

Iedereen kent de Voedselbank wel. Hier kunt u terecht voor voedselpakketten als u door omstandigheden tijdelijk niet genoeg geld hebt om de dagelijkse boodschappen te kunnen betalen. De Voedselbank werkt samen met bedrijven, instellingen, gemeenten en particulieren om de armoede te bestrijden, voedseloverschotten weg te nemen en het milieu minder te belasten.
Wilt u weten of u in aanmerking komt voor voedselhulp van de Voedselbank Het Hogeland of wilt u meer informatie? Ga dan naar www.voedselbankhethogeland.nl.

Maxima Kledingbank in Winsum voor minima uit BMWE-gemeenten

Vanaf 1 maart 2017 is de ‘Maxima kledingbank’ in Winsum geopend. Inwoners uit de gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond, met een minimum inkomen kunnen voor de voorjaars/zomercollectie en de herfst/wintercollectie een kledingkaart krijgen, om gratis kleding te komen halen.

De Maxima kledingbank in Winsum is ingericht als een modezaak. Er is aanbod van nieuwe kleding en van zo goed als nieuwe kleding. Zo ontvangt Maxima van winkels restpartijen nieuwe kleding en ook brengen veel mensen kleding.

U kunt komen winkelen als u:

 • woont in de gemeente Bedum, Eemsmond, De Marne of Winsum;
 • een bijstandsuitkering (Participatiewet) of Wajonguitkering of een individuele inkomenstoeslag ontvangt;
 • een laag inkomen hebt (minder dan 120% bijstand) en daardoor een verwijsbrief hebt van de instantie die u begeleidt bijvoorbeeld Werkplein Ability, Maatschappelijk Werk, Gemeentelijke Kredietbank of Humanitas;Bij ieder bezoek neemt u de laatste specificatie van de uitkering of de verwijsbrief en een identiteitsbewijs mee: paspoort, rijbewijs of ID-kaart. De Maxima kledingbank is niet alleen een winkel waar minima terecht kunnen voor kleding, maar is ook een plek voor re-integratietrajecten. Er werken o.a. vrijwilligers die cliënt zijn van Werkplein Ability, waaronder Wajongers.

Openingstijden

De kledingbank is gevestigd aan De Werf 5 in Winsum en is op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van 10.00 tot 16.30 uur geopend.

Re-integratie

Voor de voorjaar/zomercollectie is de winkel geopend van maart t/m juni.

Voor de herfst/wintercollectie is de winkel geopend van september t/m januari.

Meer info op www.hethogeland.kledingbankmaxima.nl